Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7265

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Juridisch secretaresse
Beschikbaar in overleg
Zoekt: werk
Opleiding:

Opleidingen: en cursussen
September 2003 - juni 2009
Rechtsgeleerdheid (privaatrecht)
Vrije Universiteit te Amsterdam
Scriptie: Gedwongen anticonceptie bij mensen met een verstandelijke beperking op grond van verwacht onverantwoord ouderschap (resultaat: 8,8. judicium: met genoegen)
September 2007 - September 2008
Diverse bestuurscursussen op het gebied van samenwerking, organisatie, vergadering, groepsgewijs stellen van prioriteiten etc. in verband met bestuursjaar studentenraad (zie verder onder nevenactiviteiten).

September 1997 - Juni 2003
Gymnasium (Cultuur & Maatschappij)
Christelijke Scholengemeenschap Jan-Arentsz te Alkmaar

Vakkennis:

Ervaring:

Werkervaring:
Februari 2007 - heden
Werkgever: Van Appia & Van der Lee Advocaten
Functie: Juridisch secretaresse
Werkzaamheden: o.a. telefonische receptie, ontvangen cliënten, uitwerken brieven, al dan niet zelfstandig opstellen bepaalde stukken, verwerken post, het doen van bestellingen, agendabeheer etc.

September 2008 - Maart 2009
Werkgever: Vrije Universiteit Amsterdam, prof. F.J. van Ommeren
Functie: Student-assistent Staats- en Bestuursrecht
Werkzaamheden: ondersteuning hoogleraar bij zijn onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden; verzamelen en analyseren van relevante literatuur, het maken van uittreksels en overzichten van belangrijke discussiepunten m.b.t. specifieke dan wel meer brede onderwerpen en het doen van jurisprudentieonderzoek ter aanvulling eerder geschreven artikelen. Bovendien plande ik vergaderingen, maakte ik afspraken met collega's en droeg ik zorg voor een systematisering van dossiers.


Nevenactiviteiten
Maart 2009 - heden
Werkgever: Stichting Malika
Functie: vrijwillig bestuurslid
Werkzaamheden: Samen met twee anderen zette ik deze stichting op. Ons doel is de positie van alleenstaande moeders in Afganistan (en hopelijk later in meer landen) te verbeteren. Ik ben voornamelijk verantwoordelijk voor de juridische oprichting en inrichting van de stichting. Bovendien houd ik me bezig met ledenwerving, onderhoud ik contact met de leden, help ik bij het opstellen van nieuwsbrieven en neem ik deel aan vergaderingen, waarin wij voornamelijk overleggen omtrent eventueel mogelijke uitbreiding van de stichting.

September 2007 - September 2008
Werkgever: Facultaire Studentenraad Rechtsgeleerdheid VU
Functie: lid
Werkzaamheden: Ik voerde o.m. mijn plan uit een klachtencommissie op te zetten en ontwikkelde een idee ter vergroting van de naamsbekendheid van de studentenraad en deze klachtencommissie. Verder droeg ik samen met twee anderen zorg voor de afhandeling van deze klachten, waarbij ik o.a. overleg pleegde met veel verschillende mensen en organisaties binnen de VU. Bovendien nam ik deel aan de groep die de belangen van rechtenstudenten behartigde bij de invoering van de nieuwe Zuidas-Master op de VU.

Juli/Augustus 2007, 2008 & 2009
Werkgever: l'Huy Préau (cursuscentrum, o.a. persoonlijke & artistieke ontwikkeling in Frankrijk)
Functie: bar en restaurant

2001 - 2007
Verzorgingstehuis Westerlicht te Alkmaar: verzorgende
Bakkerij Bart: verkoopster
C1000: cassière


Referenties
Op aanvraag.

Interesses
Ballet, lezen, fotograferen, Frankrijk & Franse taal, muziek.

cv: 7265

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 16-06-2024, 21:08:27