Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7606

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: Buitengriffier & Toezichtcommissie
Beschikbaar in overleg
Zoekt: juridische functie
Opleiding:

Vakkennis:

Ervaring:

Afgeronde opleidingen:
1989-1995 Universiteit van Maastricht: faculteit der Rechtsgeleerdheid:
doctoraalgetuigschrift Nederlands Recht: privaatrecht.

1988-1989 Thorbecke Academie, Leeuwarden: overheidsmanagement
Propedeuse.

Behaalde cursussen
1997-1998 Mastervakken, individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en sociale
Zekerheidsrecht.
2003 Mastervak, rechtsbescherming tegen de overheid, faculteit der
Rechtsgeleerdheid, universiteit Maastricht.


Relevante werkervaring:
2009 Immigratie- en Naturalisatiedienst Rijsbergen: medewerker asiel.

Taken en verantwoordelijkheden:
* leerwerk traject hoor- en beslismedewerker op vervolg asiel.

2007-2008 CNV BedrijvenBond Utrecht: rechtshulpverlener werk en inkomen

Taken en verantwoordelijkheden:
* Het informeren, adviseren en (juridisch) bijstaan van individuele leden op het gebied van het arbeidsrecht en de sociale zekerheidswetgeving;
* zodanig dat de belangen van de leden optimaal worden behartigd.


Vervolg relevante werkervaring
2002-2007 UWV Eindhoven & Helmond: meerwettige medewerker bezwaar op de afdeling bezwaar en beroep.

Taken en verantwoordelijkheden:
* het zelfstandig beoordelen van een bezwaarschrift die betrekking heeft op alle werknemersverzekeringen;
* het leiden van een hoorzitting;
* en uiteindelijk neem je een gemotiveerde beslissing op het bezwaarschrift of andere oplossing, waarbij de belangen van de klant en het UWV ten opzichte van elkaar worden afgewogen.

2001-2002 Accountantskantoor Bruinzeel +Van der Graaf Den Haag:
assistent-accountant.

Taken en verantwoordelijkheden: het administratief voorbereiden van jaarrekeningen klein- en midden bedrijf.

Verder heb ik in die periode mijn HEAO-propedeuse bedrijfseconomie gehaald.

1999 -2000 Landelijk CDA-partijbureau Den Haag: beleidsmedewerker juridische zaken en publiek debat.

Taken en verantwoordelijkheden:
* juridisch vraagbaak voor de leden van het CDA;
* juridisch adviseur bestuurlijk secretaris, van
het landelijk CDA bestuur op het gebied van het verenigingsrecht.

1997-1999 Masset Advocaten Veldhoven: juridisch medewerker algemeen praktijk midden- en klein bedrijf en particulieren.

Taken en verantwoordelijkheden:
* advocaat-stagiaire werkzaamheden: het opstellen van processtukken en juridische brieven;
* het optreden als gemachtigde bij kantongerechtprocedure's, bijvoorbeeld arbeidszaken.


Automatiseringskennis
Microsoft Word en Outlook Express en daarbij horende goede typevaardigheid.


Bestuurlijke ervaring
Vanaf 1995 tot en met 2002 actief lid geweest van intertain- entertainment groep Vivacie, te
Geldrop,waarvan 2 jaar als bestuurlijk secretaris.


Vrijwilligerswerk en organisatie
In 2008 en 2009 heb ik samen met andere begeleiders twee Wielewaal vakanties begeleid.
Deze vakantie houdt in: het begeleiden van jongeren met een verstandelijke
beperking, ADHD en autisme. Het doel hiervan is dat deze jongeren een
vakantiegevoel gaan ervaren.

Sinds 1 februari 2010 ben ik één dag in de week als vrijwilliger werkzaam bij Vluchtelingenwerk Eindhoven, juridische ondersteuning. Ik hou mij vooral bezig met vluchtverhaalanalyse en daarbij horende cliëntcontact.


Hobby
Paardrijden

cv: 7606

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


woensdag, 17-04-2024, 23:57:36