Inloggen mijn CV

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
No Title
cv: 7816

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.

Functie: jurist
Beschikbaar op aanvraag
Zoekt: passende opdracht
Opleiding:

02/2007
Doctoraal examen Nederlands recht Universiteit van Amsterdam (avondstudie)

Keuzeonderdelen (gemiddeld cijfer 7,4): gezondheidsrecht, arbeidsrecht & extensie Europees arbeidsrecht, Rechtsfilosofie Japans recht, huurrecht

Afstudeerscriptie (eindcijfer 8): Informatie over medische fouten en recht. Een juridische beschouwing over de oorzaken van terughoudendheid bij de omgang met informatie over medische fouten en mogelijkheden voor meer openheid.

Inhoud: door het samenhangend beschouwen van informationele privacy-wetgeving, wetgeving uit de zorgsector, het bestuursrecht en het straf(proces)recht achterhaal ik vijf knelpunten die de omgang met informatie ten behoeve van kwaliteitsbewaking van de zorg in de weg staan. Ten aanzien van informatieverplichtingen jegens de patiŽnt sta ik stil bij het knelpunt dat de risicoverzekeraar van het ziekenhuis de erkenning van fouten belemmert, ondanks de inwerkingtreding van het nieuwe verzekeringsrecht in januari 2006 waarin art. 7: 953 BW de belemmering van de erkenning van fouten verbiedt. Voor de oplossing van de knelpunten doe ik een rechtsvergelijkend onderzoek: ik beschouw wetgeving(svoorstellen) uit de Verenigde Staten, Engeland en Denemarken. Ook bekijk ik de mogelijkheid van aanpassing(en) van Awb-beleidsregels.

Bijzonderheden scriptie: 144 paginaís; de scriptie is begeleid en beoordeeld door dhr. Prof. mr. dr. J.K.M. Gevers, Vakgroep Staats- en Bestuursrecht.

12/1997
Propedeutisch examen Nederlands recht, Universiteit van Amsterdam

08/1995
Economie Erasmus Universiteit te Rotterdam (oriŽntatiejaar).

06/1994
VWO Segbroek College, Den Haag, diploma behaald

06/1991
HAVO Christelijk College de Populier, Den Haag, diploma behaald.

Vakkennis:

Ervaring:

JURIDISCH RELEVANTE WERKZAAMHEDEN OP OPDRACHTBASIS

09/2008 - heden
Het leveren van juridische diensten. Enige recente voorbeelden:

-Augustus 2009: advies huurrecht woonruimte;
-September 2009: advies aan zieke werknemer (hersenletsel) over diens positie gerelateerd aan WIA of WAO en over slecht werkgeverschap;
-November 2009 Ė februari 2010: gemachtigde in bezwarenprocedure (inclusief vertegenwoordiging bij de bezwarencommissie) tegen weigering van een WWB-uitkering jegens een EU-burger door Gemeente Den Haag. Resultaat: bezwaar toegewezen met beroep op EU-recht, vreemdelingenrecht en het IVRK;
-Maart 2010 - heden: advies aan werkneemster over (1) houdbaarheid van overeenkomst op grond waarvan deze alleen tegen betaling van Ä 6000 als vergoeding voor opleidingskosten gebruik mag maken van de wederzijdse opzegmogelijkheid & (2) de duur van de stilzwijgende voortzetting (i.v.m. onduidelijkheid over toepasselijkheid CAO).
JURIDISCH WERKZAAMHEDEN IN DIENSTVERBAND

08/2009 - 02/2010
Ministerie van VWS, CIBG (Afdeling Toelating Zorginstellingen) te Den Haag, Beoordelaar. Via Tempo-Team, 36 uur per week.

Op projectbasis beoordeel ik aanvragen en stel ik beschikkingen op ten aanzien van de toelating van zorginstellingen. Hiertoe analyseer en toets ik de aanvragen aan relevante wet- en regelgeving. Dit kan ertoe leiden dat ik de statuten van de beherende rechtspersoon dien te toetsen aan de zogenoemde transparantie-eisen uit het Uitvoeringsbesluit WTZi. Relevant wetgeving: Awb, Awbz, Zvw, WTZi(-beleidsregels).


01/2008 - 04/2008
Productschap Tuinbouw te Zoetermeer, Jurist bezwaar en beroep. Via Brunel Legal Talent, 32 uur per week.

Op projectbasis wegwerken van achterstanden op het afhandelen van bezwaarschriften naar aanleiding van heffingen van het Productschap Tuinbouw. Brainstormen met de landsadvocaat over aanhangige beroepsprocedure bij het CBb. Relevante wetgeving: Awb, Europees recht en verordeningen van het Productschap.


09/2007 - 11/2007
Hoofdkantoor Abvakabo FNV (Afdeling Individuele Belangen Behartiging) te Zoetermeer, Consulent. Via Sparq Uitzendbureau, 32 uur per week.

Telefonisch vragen beantwoorden betreffende het arbeidsrecht, ambtenarenrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Indien dossieronderzoek noodzakelijk werd geacht, beoordeelde ik de op te sturen stukken waarna weer contact werd opgenomen met het lid voor juridisch advies.


04/2007 - 06/2007
Inspectie Verkeer en Waterstaat (Afdeling Toezicht Beheer Eenheid) te Den Haag, Adviseur/specialistisch medewerker. Via StartPeople Uitzendbureau, 36 uur per week.

Analyseren van tachograafschijven - zowel fysiek als digitaal - om zodoende overtredingen van de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit Vervoer en fraude te constateren. Van de bevindingen van het onderzoek maakte ik een (gedetailleerd) rapport op. Relevante wetgeving: Arbeidstijdenwetgeving, Awb.


10/2006 - 03/2007
VTYNetworx te Den Haag, Juridisch medewerker, 16-24 uur per week.

Verschaffen van juridisch advies in een geschil met een opdrachtgever. In dezen ging het niet om een eenmalige adviesverschaffing, maar om een continue heroriŽntatie op de positie van VTY. Verder was ik betrokken bij het formuleren en beoordelen van algemene voorwaarden van VTY en beoordeelde ik contracten die nog zouden worden aangegaan. Tevens incasso-gerelateerde werkzaamheden.


03/2006 - 07/2006
Ministerie van Defensie (Afdeling PersCo) te Den Haag, Medewerker Documentaire Informatievoorzieningen. Via Randstad Uitzendbureau, 40 uur per week.

Op projectbasis persoonsgegevens verwerken gerelateerd aan het ambtenarenrecht m.b.t. de rechtspositie van burgerpersoneel, (oud)militairen en reservisten; via Peoplesoft de clausules achterhalen in aanstellingsbesluiten en vervolgens de relevante dossierstukken uit zowel de digitale en fysieke dossiers verwijderen.


04/2002 - 02/2006
Juridisch adviseur (opdrachtbasis), <10 keer per maand.

In aanvulling op het verschaffen van mantelzorg verleende ik rechtsbijstand op opdrachtbasis. Onder meer: persoonlijke en juridische bijstand in functioneringsgesprek (arbeidsrecht), opstellen verweerschrift (politierechter), gemachtigde in kantongerechtprocedure inzake aansprakelijkheidsgeschil (huurrecht), opstellen bezwaarschriften (stopzetting WWB-uitkering, bezwaar tegen hoogte van toegekende PGB-budget), consumentenrecht (non-conformiteit bij consumentenkoop & zwarte/grijze lijst-bedingen bij algemene voorwaarden).


09/2001 - 03/2002
Ministerie van VWS (Bureau Bestuurlijke Boete) te Den Haag, ondersteunend juridisch medewerker. Via Content Uitzendbureau, 32 uur per week.

Op projectbasis het wegwerken van achterstanden in en de accurate verwerking van boeterapporten van de Keuringsdienst van Waren (KvW), de beschikking en (proces)stukken van bezwaar & beroep; telefonisch informeren over kennisgevingen van boeteoplegging en bezwaar & beroep; controleren van bedrijfsgegevens via uittreksels van de KvK voor de regiokantoren van de KvW. Later tevens digitale verwerking voor het CJIB.


cv: 7816

  Reageer per email op dit CV.
  Bel ons direct voor bemiddeling.


zondag, 16-06-2024, 21:09:07